Polityka jakości

 

Przedsiębiorstwo „HYDROSPRZĘT” Spółka Jawna z Łąkty Dolnej jest firmą zajmującą się naprawą, sprzedażą maszyn budowlanych, części zamiennych oraz ich wynajmem, a także regeneracją podzespołów hydrauliki siłowej. Wolą Właściciela firmy „HYDROSPRZĘT” Spółka Jawna jest ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług. W swojej codziennej działalności dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną satysfakcję naszym klientom z jakości wyremontowanego sprzętu budowlanego. Spełniając wymagania wdrożonej normy ISO 9001:2000 oraz AQAP 2120:2009 zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

szef

Zadania stojące przed firmą „HYDROSPRZĘT” Spółka Jawna w zakresie zarządzania jakością są realizowane m in. poprzez: modernizację i unowocześnianie posiadanych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do remontu sprzętu budowlanego, podnoszenie kwalifikacji pracowników. Kierownictwo firmy dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków. Polityka jakości jest znana i w pełni popierana przez pracowników przedsiębiorstwa „HYDROSPRZĘT” Spółka Jawna oraz podana do wiadomości współpracującym z nami firmom. W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest wnikliwie analizowana w ramach przeglądów dokonywanych przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Kierownictwo firmy zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Wiesław Kukla

sala